Over Duet

Duet ondersteunt zorgorganisaties bij management -, bedrijfsmatige en zorginnovatieve vraagstukken.

 

Duet is een doortastende partner op het gebied van organiseren. Duet is sterk in het (her) inrichten van de organisaties, afdelingen of teams en het optimaliseren van processen met een transparante financiële onderbouwing.

 

In trajecten waar zorginnovatie zoals telemedische zorg en bedrijfsmatige aspecten centraal staan weet Duet écht waar het om gaat. Daarnaast heeft Duet oog voor het proces en cruciale samenwerkingsrelaties. Met een focus op targets, planning en budget worden resultaatgerichte oplossingen voor management en projecten gerealiseerd.

 

Duet onderneemt maatschappelijk verantwoord en creëert waarde op economisch, ecologisch en sociaal gebied.

 

De meetlat ligt hoog en we gaan graag een uitdaging aan!

 

 

Lees meer ...

Interim Management

Duet kan benaderd worden voor:

 

Interim management:

• Overbruggingsmanagement

• Verandermanagement

• Crisismanagement

• Co-management

 

 

Transitiemanagement:

Het transitiemanagement van Duet richt zich onder andere op de invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

 

Duet kan begeleiden bij de inrichting, het organiseren en monitoren van het transitieproces.

 

 

Lees meer ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementatie Management

Implementatie management is het feitelijk realiseren van (radicale) vernieuwingen en innovaties binnen een weerbarstige omgeving. Bij zorginnovatie zoals eHealth, faciliteert en ondersteunt Duet het veranderproces ten behoeve van een succesvolle integratie met de eigen bedrijfs-en werkprocessen.

 

Kenmerkend voor Duet is een eerlijke, directe en pragmatische aanpak. “Doen” staat centraal in de dienstverlening.

Het maken van heldere afspraken, een transparante werkwijze en een hoog verantwoordelijkheidsgevoel dragen bij tot de succesvolle afronding van elke opdracht.

 

 

Lees meer ...